کلیک‌شمار

خیلی‌ها علاقه‌مندند بدانند در وب‌سایتشان چه می‌گذرد. خصوصا در زمینه بازاریابی‌های اینترنتی، تعداد کلیک‌ها، هدفمندبودن آنها و بسیاری عوامل دیگر باعث موفقیت یک وب‌سایت و یا شناخت روزهای بحرانی می‌شود.

 سرویس کلیک‌متر برای همین به‌وجود آمده است. استفاده از آن بسیار ساده است.

 آدرس سایت را می‌دهید، ایمیل خود را هم می‌دهید، از این به بعد اطلاعات کلیک آن وب‌سایت رهگیری می‌شود. وب‌سایت زیر را فراموش نکنید.

http://www.clickmeter.com