ارسال کننده: سید محمد رضا خطیب  |  تاریخ ارسال: 1388 / 07 / 28
نویسنده: م. مودب پور

حجم کتاب: 367 KB

در زندگی انسان گاهی دیگران سرنوشت را تعیین می کنند.زمانی که به گذشته باز می گردیم به لحظاتی برخورد می کنیم که با یک اتفاق ساده،دیگران توانسته اند زندگیمان را دگرگون کنند. این داستانی است از یک زندگی. ................. ساخته شده با پرنیان