افزونه Little alchemy برای علاقه‌مندان به علم شیمی می‌تواند بسیار جالب باشد، چرا که با کمک این آزمایشگاه مجازی می‌توان به ترکیب مواد پرداخت و نتیجه را مشاهده کرد.

 این افزونه جالب از چهار عنصر پایه آتش، خاک، آب و هوا شروع کرده و هر چه بسازید، می‌توانید بعدا از آن نیز استفاده کنید. برای دریافت این افزونه به نشانی زیر بروید:

https:‌/‌‌/‌chrome.google.com‌/‌webstore‌/‌detail‌/‌little‌ـ‌alchemy‌/‌knkapnclbofjjgicpkfoagdjohlfjhpd?hl=en‌ـ‌US&utm_source=chrome‌ـ‌ntp‌ـ‌launcher