راه‌اندازی وب‌سایت افشاگر فرنچ‌لیكس

یك وب‌سایت افشاگر به نام فرنچ‌لیكس با الهام از وب‌سایت ویكی‌لیكس در فرانسه راه‌اندازی شد.وب‌سایت افشاگر جدید فرنچ‌لیكس از شهروندان می‌خواهد تا اسناد محرمانه‌ای را كه در دست دارند به این وب‌سایت ارسال كنند تا در اختیار عموم قرارگیرد.


سازمان‌دهندگان این وب‌سایت اظهار كردند: فرنچ‌لیكس اسناد دریافتی را پس از بررسی در اختیار عموم قرار می‌دهد و شهروندان هرگونه گزارشی را كه فكر می‌كنند باید در اختیار عموم قرار بگیرد، می‌توانند ارسال كنند.