مدیریت در مشاغل كوچك
برای مدیریت 1 تا 100 كارمند، آن هم با قابلیت دسترسی از همه جای دنیا و از طریق وب، نرم‌افزار ‌با قابلیت‌های
WorkETC كمتر پیدا خواهد شد.

طراحی ساده شده چندین روند پیچیده از جمله مدیریت منابع، ارتباط با مشتری، فروش، پشتیبانی و فاكتورگیری كار با این وب‌سایت را ساده‌تر كرده است. برای استفاده از این وب‌سایت به نشانی زیر بروید:

http://www.worketc.com/